Челични палети и логистичка опрема

  • Челична палета

    Челична палета

    Челичната палета главно се состои од ногалка на палета, челичен панел, странична цевка и страничен раб.Се користи за утовар и истовар, преместување и складирање на товар.

  • Метална палета кутија

    Метална палета кутија

    Металната палета може да се подели на преклопен кафез за складирање и заварен кафез за складирање.Страната на кафезите може да биде изработена од жица или челична плоча.